W biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Przedstawiciele organizacji pacjenckiej w biurze Rzecznika Praw Pacjenta.