Project Description

RELAKS I WYPOCZYNEK DLA RODZIN ATOPOWYCH

Choroby dermatologiczne to bardzo izolujące doświadczenie. Zjawisko wykluczenia, osamotnienia oraz braku wsparcia, które szerzej opisywaliśmy w genezie powstania SkinHub i naszych celach strategicznych, dotyczy również kwestii związanych z szeroko pojętym wypoczynkiem, wspólnym spędzaniem czasu i stworzeniem odpowiednich warunków (otoczenie, byt, bliskość innych w podobnej sytuacji życiowej).

Dlatego też planujemy wraz z naszymi Koalicjantami i przy wsparciu partnerów biznesowych, zorganizować serię aktywności, które będą odpowiadać na istniejące potrzeby z zakresu wsparcia, edukacji, wypoczynku, relaksu, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Poczyniliśmy już pierwsze kroki w celu organizacji wydarzeń i jesteśmy w trakcie planowania 2 aktywności w roku 2020. Wydarzenia związane z konkretnymi chorobami skóry będą koordynowane przez przedstawicieli desygnowanych z organizacji pacjenckich zrzeszonych w Koalicji SkinHub.

Najbliższe aktywności związane z wypoczynkiem i relaksem

Jeśli pacjent ma być zdrowy, w pełnym zdrowiu musi pozostawać uzdrowiciel.

MONIKA WYRZYKOWSKA • FUNDACJA ALABASTER